Správy

Do iniciatívy „Slovensko bez igelitových tašiek“ sa zapojili a COOP Jednota, Kaufland a Zväz obchodu a cestovného ruchu SR.

16.02. 2017

Vyplýva to z aktuálneho prieskumu agentúry AKO.

15.02. 2017

Úrad splnomocnenca vlády SR pre národnostné menšiny v týchto dňoch ukončuje kontrolu splnenia podmienok stanovených v zmysle Výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie v programe Kultúra národnostných menšín 2017, po ktorom v tomto týždni začne proces ich hodnotenia komisiami pre vyhodnocovanie projektov žiadostí.

15.02. 2017

Diaľničný obchvat Prešova je pripravený na výstavbu. Minister dopravy a výstavby SR Arpád Érsek sa nestotožňuje so stanoviskom analytického tímu ministerstva financií Hodnota za peniaze, ktorý uprednostňuje východný variant obchvatu. Dodal, že možná úspora sa dá ešte dosiahnuť, nie však za cenu oddialenia výstavby tohto úseku D1.

13.02. 2017