Správy

Vláda dnes schválila zmeny v exekúciách a v osobnom bankrote predložené podpredsedníčkou vlády a ministerskou spravodlivosti L. Žitňanskou.

21.09. 2016

Parlament_2016

Parlament dnes vyslovil súhlas s ratifikáciou Parížskej dohody, ktorá je najdôležitejšou medzinárodnou zmluvou v boji proti klimatickej zmene. Jej cieľom je obmedziť rast globálnej teploty do konca storočia o najviac 2 °C v porovnaní s predindustriálnym obdobím.

21.09. 2016

Desať dní od uzavretia mostu v Medveďove, spájajúceho Slovensko a Maďarsko uskutočnil minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Arpád Érsek kontrolu postupu a stavu opravných prác na tejto medzištátnej spojnici. Na moste sa opravuje vozovka v celej šírke a taktiež oprava chodníka. Vozovka mosta tak získa novú izoláciu a kryt a chodník novú povrchovú úpravu.

16.09. 2016