Menšiny

Oddnes si cestujúci na železničných staniciach v Dunajskej Strede a Komárne prečítajú názov stanice nielen v slovenčine, ale aj v jazyku národnostnej menšiny, v maďarčine. Dvojjazyčné tabule slávnostne osadil minister dopravy a výstavby Arpád Érsek. Podľa nariadenia vlády bude takto postupne umiestnených spolu 55 tabúľ na staniciach, ktoré sa nachádzajú na národnostne zmiešaných územiach Slovenska. Týkať sa to bude všetkých jazykov národnostných menšín. Všetky tabule budú osadené do konca septembra.

A Híd Országos Tanácsa mai ülésén a választások óta eltelt egyéves időszakot értékelte. A küldöttek elemezték a jelenlegi európai és belpolitikai helyzetet, majd megvitatták aközelgő megyei választásokkal kapcsolatos legfontosabb kérdéseket.

Feliratkozás menšiny csatornájára