EPP: Rovnakú mzdu za rovnakú prácu na rovnakom mieste

Európsky Parlament - Nagy József
Európska ľudová strana rokovala o dokumente Moderná sociálna Európa

“V Európskej únii je vďaka trhovej ekonomike a konkurencieschopnosti európskych podnikov najväčší sociálny blahobyt na svete. Existuje však veľmi výrazná teritoriálna nerovnosť v tomto blahobyte v dôsledku daného rozloženia priemyslu a investícií” - uviedol vo štvrtok  europoslanec József Nagy (Most-Híd) na stretnutí predsedníctva Európskej ľudovej strany v Bratislave. Táto nerovnosť podľa neho vyžaduje čoraz problematickejšiu, vysokú mobilitu pracovnej sily a niektoré krajiny riešenie nedostatku ľudí hľadajú už aj v uľahčovaní migrácie z tretích krajín. To však spôsobuje vážne spoločenské napätie.

Ak nejde hora k Mohamedovi, nech Mohamed ide k hore.

“EU by mala motivovať nielen pohyb zamestnancov, ale aj mobilitu investícií na tie miesta, kde je vysoká nezamestnanosť. Motivácia ale nemá byť za cenu netransparentných štátnych stimulov.” - uviedol József Nagy z parlamentnej skupiny Európskych ľudovcov pri prerokovaní politického dokumentu Moderná sociálna Európa. Riešením by podľa neho mal byť pripravovaný návrh predsedu EK Junckera, zavedenie princípu “rovnakú mzdu za rovnakú prácu na rovnakom mieste” v celej EÚ.

Príchod investícií aj bez netransparentných štátnych stimulov

Ak zabezpečíme rovnaké zaobchádzanie pre všetkých pracovníkov, tak pomôžeme nielen našim pracovníkom v zahraničí, ale paradoxne dosiahneme aj presun mnohých investícií a kapacít zo západu do nových členských krajín bez iných ekonomických stimulov.” Príchod investorov zvýši dopyt po zamestnancoch, čo trhovým spôsobom časom zvýši aj cenu práce a urýchli vyrovnanie sociálnych rozdielov nielen na pracoviskách ale v celej Európskej únii, uviedol europoslanec József Nagy za Most-Híd, bývalí člen Výboru NRSR pre sociálne veci.

Zdielať: