József Nagy: Návrh o problematike pôvodných menšín je predsa len na stole EP

Európai Parlament
József Nagy, poslanec EP za stranu Most-Híd ešte v septembri predložil návrh v Európskom Parlamente vo frakcii Európskej ľudovej strany, ktorý sa zaoberá problematikou pôvodných národnostných menšín

Na rokovaní pracovnej skupiny ľudovej frakcie dňa  9.decembra 2014 konečne padlo rozhodnutie, na základe ktorého Európska ľudová strana prijala tento návrh za svoj. Je to vôbec prvý krát, keď sa do odborného rokovacieho poriadku Európskeho Parlamentu dostala táto téma.

„Keď ma zvolili za poslanca EP, ako moju absolútnu prioritu som si určil za cieľ, aby som v prípade problematiky pôvodných národnostných menšín počas obdobia môjho mandátu spravil všetko pre dosiahnutie európskeho menšinového minima. Včerajšie rozhodnutie je prvým vážnejším krokom v tejto veci. Doposiaľ sa ešte – práve kvôli citlivým národnostným otázkam – neodvážili otvoriť túto tému v Európskom Parlamente. V roku 2015 sa ale bude v réžií ľudovej strany konečne konať odborné pojednávanie na túto tému“ – vysvetlil József Nagy.

„V Európskej rade som posledné dva roky mal možnosť spolupracovať na Správe o postavení a právach príslušníkov národnostných menšín v Európe. Tento dokument formuluje konkrétne požiadavky na menšinové práva . Cieľom je, aby som všetky preniesol na pôdu únie. Je totiž iné – oveľa menej konfliktné - prijatie nárokov ochrany menšín aj doma, ak odporúčanie príde z Bruselu“ – zdôraznil politik Most-Híd.

Podľa europoslanca sú dnes konkrétne otázky ohľadom menšinového minima nasledujúce: účinná ochrana práva menšín na identitu, vytvorenie územných samosprávnych riešení prijateľných pre všetky strany s cieľom predísť konfliktom. Doplnenie práva na vzdelanie a práva na používanie menšinových jazykov a boj proti diskriminácii v záujme dosiahnutia skutočnej rovnosti šancí.  

„Pokladám za veľký prienik, že frakcia ľudovej strany EP prijala na základe môjho návrhu otázku pôvodných národnostných menšín v Európskom Parlamente. Dopredu sa teším na spoluprácu v predmetnej téme s ostatnými zanietenými kolegami“ – dodal dunajskostredský europoslanec.

 

Zdielať: