Konferencia IMB: Je budúcnosť Slovenska v regiónoch?

Inšitút Mateja Bela si rozširuje škálu činností. Inštitút pod záštitou štátneho tajomníka MK SR Konráda Rigóa založil poradný think tank, ktorý sa bude zaoberať prioritne regionálnou ekonomikou Slovenska. Ich prvou spoločnou iniciatívou bude konferencia s názvom Je budúcnosť Slovenska v regiónoch?, usporiadaná 24.3.2017 v Tvrdošovciach. Na konferencií budú prednášať domáci odborníci o súčasnom stave v regiónoch a ich budúcnosti.

Prednášky sú usporiadané do nasledujúcich troch panelov: Slovensko - úspešný región EÚ?, Samosprávy - čo je a čo bude? a Malé a stredné podniky - je pre nás Európa šancou alebo nebezpečenstvom?.

“Životaschopné a silné regióny na Slovensku budú až vtedy, ak ich budeme počúvať a analyzovať ich do detailov. Bratislava naozaj zosilnela, ale to vôbec neznamená, že tu nie je šanca pre ostatné regióny, či už na Slovensku alebo v Európe. Musíme zohľadniť všetky osobitosti jednotlivých regiónov a umožniť im upevňovať svoje pozície. Južné Slovensko si vyžaduje zvláštnu pozornosť!”, hovorí Konrád Rigó.

Poslaním Inštitútu Mateja Bela je rozšíriť víziu občianskeho Slovenska, dosiahnuť jej rozvoj a popularizáciu pomocou vedeckých, vzdelávacích a politických nástrojov. Hlavnou náplňou jej práce spočíva v príprave odborných štúdií, vydavateľskej činnosti, príprave rozhodnutí, diskusií, salónov, organizovaní fór, tréningov a konferencií. Riaditeľom ústavu je Peter Morvay.

Zdielať: