Košický kraj

Krajský predseda
Elemér Jakab
Krajská tajomníčka
Eszter Jakubová
Telefon: 
0949 753 692
Krajský podpredseda
Burdiga Pavol
Telefon: 
0905 478 121
Košický krajský podpredseda a košický okresný predseda
Vladimír Vágási
Telefon: 
0905 900 909
Košice-okolie okresný predseda
Jaroslav Pastor
Telefon: 
0904 700 668
Michalovský okresný predseda
Árpád Csuri
Telefon: 
0905 650 651
Rožňavský okresný predseda
Burdiga Pavol
Telefon: 
0905 478 121
Trebišovský okresný predseda
Karol Pataky
Telefon: 
0905 406 860