Lucia Žitňanská absolvovala pracovné rezortné rokovania v rámci spoločného rokovania vlád SR a ČR

​Podpredsedníčka vlády a ministerka spravodlivosti Lucia Žitňanská dnes v rámci spoločného rokovania vlád SR a ČR absolvovala pracovné rezortné rokovania s ministrom spravodlivosti ČR Robertom Pelikánom a ministrom pre ľudské práva, rovné príležitosti a legislatívu ČR Jiřím Dienstbierom.

S českými kolegami diskutovala aj o zmenách, ktoré aktuálne presadzuje. Oboznámila ich s návrhom tzv. protischránkového zákona, hovorili o zmenách v exekúciách, v osobnom bankrote ako aj o novele trestných kódexov, ktorej cieľom je účinnejšie vyšetrovanie trestných činov extrémizmu a rasovo motivovaných trestných činov.
​Českých ministrov zaujal najmä nový protischránkový zákon z dielne ministerstva spravodlivosti, ktorý je aktuálne v legislatívnom procese. Do budúcnosti prejavili záujem o informácie najmä pokiaľ ide o naše poznatky s  aplikáciou úpravy v praxi.

Témou diskusie bolo aj slovenské predsedníctvo v Rade EÚ a v súvislosti s ním najmä návrh na vytvorenie spoločného Úradu európskeho prokurátora (EPPO). Ministerka L. Žitňanská informovala o aktuálnom stave rokovaní, ktoré sa práve počas SK PRES dostávajú do konečnej fázy. Na októbrovú Radu EÚ pre spravodlivosť a vnútorné veci by malo byť predložené už konsolidované znenie textu a mohla by sa tak začať prvá politická diskusia o návrhu ako celku. Zásadným vstupom do diskusie bude analýza finančných dopadov návrhu, ktorý by mala Komisia predložiť koncom septembra s cieľom prediskutovať ju na októbrovej Rade pre spravodlivosť a vnútorné veci. Predmetom diskusie boli aj pozície ČR k návrhu.

Dnešné spoločné rokovanie vlád SR a ČR bolo už štvrtým od roku 2012.  Cieľom je každoročné rozvíjanie a prehlbovanie nadštandardných vzťahov oboch krajín. Odzneli konkrétne impulzy pre posilňovanie vzájomných obchodných väzieb, dobudovanie cezhraničnej dopravnej infraštruktúry a spoluprácu v energetike či obrane. Predstavitelia vlád oboch krajín hovorili aj o prípravách osláv 100. výročia vzniku Československa, 50. výročia Pražskej jari a 25. výročia vzniku samostatnej Slovenskej republiky a Českej republiky.

Zdielať: