Most-Híd: Zriadi sa Fond na podporu kultúry národnostých menšín

Parlament na svojom dnešnom rokovaní schválil Zákon o Fonde na podporu kultúry národnostných menšín. 101 poslancov Národnej rady hlasovalo za, 13 poslancov proti a 22 sa zdržalo. Fond vznikne 1.júla, vďaka ktorej kompetencia prideľovania dotácií z Úradu vlády prejde na novú verejnoprávnu inštitúciu, ktorá do kultúry prinesie dvojnásobné množstvo peňazí. Celkový rozpočet inštitúcie je 8 miliónov eur.

“Zriadením Fondu zabezpečíme kultúrnu samostatnosť národnostných menšín na Slovensku. Je to významný krok, nielen pre menšiny, ale pre celú krajinu. Kultúra národnostných menšín obohacuje kultúru celého Slovenska. Prijatie tohto zákona to patrične symbolizuje” – zdôraznil Konrád Rigó, státny tajomník MK za stranu Most-Híd

Fond zabezpečí transparentný a kvalitný odborný postup pri rozdeľovaní prostriedkov a podporí zachovanie, vyjadrenie, ochranu a rozvoj identity kultúrnych hodnôt národnostných menšín na Slovensku. O podporu môže požiadať trinásť na Slovensku uznaných národnostných menšín, a prihlásené projekty budú posudzovať odborné rady, zastúpené odbornou verejnosťou.

Celkový rozpočet fondu je osem miliónov eur, z čoho 4% sú určené na prevádzkové náklady, zvyšných 96% sumy je určených na podporu úspešných projektov. Prvé výzvy fondu by mali byť vyhlásené začiatkom roka 2018.

Systematická podpora kultúry národnostných  menšín sa dostala do programového vyhlásenia vlády ako jedna z najdôležitejších priorít strany Most-Híd. Dnes prijatý zákon vychádza z poslaneckého návrhu Lászlóa Sólymosa z roku 2015, a na jeho príprave sa podielal aj László Bukovszky, splnomocnenec pre národnostné menšiny a Ábel Ravasz, splnomocnenec vlády pre rómske komunity.

Zdielať: