Pre Média

Tlačové oddelenie

Františka Dušíkova
Tel: +421 917 641 827
Email: press@most-hid.sk

 

Hovorkyňa

 

Klára Debnár
Tel: +421 948 244 263
Email: press@most-hid.sk