Spoluprácu Slovenska a Maďarska v oblasti rozvoja chovu hovädzieho dobytka spečatil podpis dohody chovateľských organizácií

Csicsai Gábor, a Híd parlamenti képviselője/Gabriel Csicsai, poslanec NR SR za Most-Híd
Veľké Raškovce, 7. jún 2017 – Štátny tajomník Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Gabriel Csicsai inicioval dohodu o spolupráci pri šľachtení a plemenitbe Maďarského stepného dobytka. Dohoda, ktorú podpísali zväzy chovateľov, položí základ pre rozvoj tohto plemena na Slovensku

 

„Cieľom stretnutia je podpísanie dohody o spolupráci medzi príslušnými chovateľskými zväzmi sivého stepného dobytka  v Maďarsku  a na Slovensku. V Maďarsku je toto plemeno vedené ako národný poklad, Hungarikum. Ako také má mimoriadne prísne pravidlá pri uznaní plemenitby mimo domova. Dohoda má zabezpečiť, aby aj chovatelia na Slovensku mohli pri dodržaní prísnych pravidiel odchovať plemenné zvieratá. Aby plemenná kniha vedená v Maďarsku uznala ich pôvod,“ uviedol Gabriel Csicsai, štátny tajomník Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR.

Ku koncu minulého tisícročia predovšetkým vinou prehnanej honby za nepremysleným zvyšovaním úžitkovosti a intenzifikáciou poľnohospodárstva toto plemeno skoro úplne vymizlo z pôvodných južných častí Slovenska. Bolo treba znovunastolenie trhového poľnohospodárstva, aby sa znovuobjavili výhody. Plemeno sa vyznačuje vynikajúcim zdravotným stavom, dlhovekosťou 20 a viac rokov,  výbornou reprodukciou (každý rok 1 tela) i nenáročnosťou ,vďaka čomu sa chova celoročne pod holým nebom. Dokáže zužitkovať aj nekvalitný porast, jeho mierna povaha vyhovuje aj menej skúseným, prípadne začínajúcim chovateľom. V súčasnosti sa na Slovensku realizuje niekoľko projektov na záchranu a revitalizáciu pôvodnej biodiverzity, kde hlavnú úlohu zohráva práve tento stepný dobytok.   

Na Slovensku Zväz chovateľov mäsového dobytka eviduje vyše 900 jedincov. „Neočakávame, že týmto podpisom sa z každého kusu zo dňa na deň stane plemenné zviera, veď kritéria sú vysoké a prísne. Ale aj niekoľko desiatok zvierat poteší a verím, že chovateľom pomôžeme nájsť nové možnosti, ako sa uplatniť na novom plemennom trhu,“ dodal G. Csicsai. 

 

Zdielať: