Irén Sárközy

V 21. storočí bude Európa úspešná len vtedy, ak bude vo svete hovoriť jedným hlasom. Blog poslankyne strany Most-Híd, Irén Sárközy.

So zreteľom na bezprecedentnú migračnú vlnu, ktorej EÚ čelí, ako aj na prenasledovaných ľudí, ktorí majú právo na medzinárodnú ochranu a zlepšenie ich životných podmienok. Ženy a deti, ktoré predstavujú významné percento utečencov a podstatnú časť ekonomických migrantov, potrebujú špecifickú ochranu, rodovo citlivý prístup európskej migračnej agendy. Európska ľudová strana preto:

Podľa strany Most-Híd je veľký rozdiel dosiahnuť deficit pod 2% pri hospodárskom raste 3,5%, ako pri raste vo výške 10,8%.

Návrh z dielne ministerstva financií, o ktorom dnes rokuje parlament, prináša viacero dôležitých zmien v oblastí daní a odvodov. Zrušenie zdravotných odvodov vo výške 14%, zvýšenie paušálnych výdavkov, či zníženie dane z príjmu právnických osôb na 21% budú mať pozitívny dopad na podnikateľské prostredie.

Podľa poslankyne strany Most-Híd vládny návrh zákona o hazardných hrách sa len snaží regulovať tú istú aktivitu, ktorú už reguluje, akurát sa to deje v online priestore.

Smutnú básnickú výpoveď dievčatka z Malawi svet s týmto názvom spoznal vďaka tínedžerke Memory Banda. Mala 13, keď sa vzoprela svojej matke, ženám kmeňa, tradíciám a kultúre. Mala 13, keď ju matka, ženy v kmeni, tradície a kultúra posielali do prípravného očistného tábora. Pobyt v tomto tábore všetky mladé dievčatá v Malawi už od nepamäti povinne absolvujú na prahu dospelosti. Dospievanie v mnohých krajinách a kultúrach vnímajú odlišne. Jeho prah sú dievčatá nútené prekročiť priskoro. Rituály alebo z môjho pohľadu skôr praktiky sú rôzne. Svet pozná asi len najrozšírenejšie a najbolestivejšie.

Primárnym cieľom organizácie je naďalej podpora postupu a kariérneho rastu politicky aktívnych žien strany.

Medzi migrantmi mužského a ženského pohlavia sú výrazné rozdiely - vyhlásili účastníčky tohtoročnej Letnej akadémie ženskej asociácie Európskej ľudovej strany (EPP Women).

Všetky rozhodnutia v oblasti zdravotníctva musia byť orientované na jasné ciele. Pre nás sú to pacienti s dosahovanými výsledkami liečby a s procesom poskytovania zdravotnej starostlivosti. Sú to spokojní zdravotnícki pracovníci, ktorí majú naplnené svoje profesijné a ekonomické očakávania. Ďalej spokojní poskytovatelia zdravotnej starostlivosti s transparentnými väzbami ich odmeňovania na dosahovaný výsledky. V neposlednom rade štát spokojný so zlepšovaním zdravotného stavu obyvateľstva, s pozitívnym vnímaním zdravotníctva občanmi a s efektívnym využitím vynakladaných finančných prostriedkov. Štát má odstraňovať prekážky z procesu poskytovania zdravotnej starostlivosti na ceste k týmto cieľom, a nie ich vytvárať.

Nie je pravdou, že pacient ničomu nerozumie, musí mať však prístup k informáciám, tvrdí Irén Sárközy , odborníčka strany Most-Híd na zdravotníctvo.

Stránky

Subscribe to Irén Sárközy