Voľby do VÚC 2017

Výsledky volieb do VÚC 2017

Vyberte si kraj a pozrite si zoznam zvolených poslancov:

image/svg+xml

Bratislavský kraj – Zoznam zvolených poslancov

Mgr. Peter Pilinský

starosta

 • Vek: 45
 • Okres: BA - 6
 • P.č.: 8

Trnavský kraj – Zoznam zvolených poslancov

MUDr. Ervin Chomča

lekár

 • Vek: 53
 • Okres: GA - 2
 • P.č.: 5

Nitriansky kraj – Zoznam zvolených poslancov

Ing. Jozef Jobbágy

starosta

 • Vek: 66
 • Okres: KN - 1
 • P.č.: 1

Trenčiansky kraj – Zoznam zvolených poslancov

Žilinský kraj – Zoznam zvolených poslancov

Banskobystrický kraj – Zoznam zvolených poslancov

Mgr.,PhD. Attila Agócs

primátor mesta Fiľakovo

 • Vek: 39
 • Okres: LC - 6
 • P.č.: 1

Prešovský kraj – Zoznam zvolených poslancov

Košický kraj – Zoznam zvolených poslancov

Pavol Burdiga

primátor

 • Vek: 51
 • Okres: RV
 • P.č.: 1

Ing. Karol Pataky

primátor

 • Vek: 40
 • Okres: TV
 • P.č.: 1

Ing. Jozef Želinský

producer

 • Vek: 31
 • Okres: TV
 • P.č.: 8

JUDr. Peter Pandy

advokát

 • Vek: 41
 • Okres: TV
 • P.č.: 3

Gejza Sačko

generálny riaditeľ

 • Vek: 57
 • Okres: TV
 • P.č.: 2

Ing. Jozef Horváth

riaditeľ ŽSR Košice

 • Vek: 63
 • Okres: TV
 • P.č.: 6